Představení kandidátů

Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.

Magisterské a doktorské studium v oborech biologie, hydrobiologie a ekologie úspěšně dokončil na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde současně působil jako vědecký a akademický pracovník. Svou odbornost dále uplatnil jako odborný pracovník Centra odpadového hospodářství Hydrologického ústavu v Praze. Následně působil jako ministerský rada resortu Životního prostředí a v současné době zastává pozici vyššího ministerského rady resortu Dopravy, kde se zabývá tvorbou koncepčních a strategických dokumentů v oblasti dopravy a životního prostředí. Souběžně přednáší na Přírodovědecké fakultě v Olomouci a na Dopravní fakultě v Pardubicích a je místostarostou obce Drahelčice.

 

Petr Janata

Přes 27 let žije v Drahelčicích, s menší roční přestávkou. Do budoucna zde hodlá dále žít a má eminentní zájem na tom, aby se obec dále rozumě a smysluplně rozvíjela. Více jak deset let se velmi aktivně zapojuje do veřejného života obce. Jeho prioritou je snaha o udržení kulturních a společenských akcí tradičních i nových, které přináší současná doba. Je členem výboru Spolku dobrovolných hasičů v Drahelčicích. Dále je aktivním členem místního Sportovního klubu SK Slavia Drahelčice a dlouholetým členem tradičního spolku Obce baráčníků Drahelčice. Aktivně spolupracuje s obcí a obecním úřadem při zajišťování různých akcí.  Můžete jej vidět za mixážním pultem na akcích pořádaných pro děti i dospělé, ale také jako čerta či Mikuláše. Tyto zájmy chce nadále aktivně hájit jako člen zastupitelstva obce Drahelčice.

 

Mgr. Milan Petrák

 

Celý život žije v Drahelčicích. Vystudoval obchodní školu a následně bakalářské a magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru sociální pedagogiky. V současné době pracuje u celní správy na daňovém oddělení. V letech 2006-2010 působil mimo jiné na obecním úřadě Drahelčice jako člen zastupitelstva. Od útlého věku hrál v Drahelčicích fotbal, je členem dobrovolných hasičů a zároveň se aktivně zúčastňuje společenských, sportovních, kulturních akcí a dění v obci.

 

 

Martin Milosavljević

 

Od okamžiku, kdy Clive Sinclair přišel na trh s prvním osobním počítačem, je magneticky přitahován vším co se děje o oblasti informačních technologií. Elektrotechnické vzdělaní získal v srbském Bělehradě, kde strávil první polovinu svého života. V průběhu dosavadní kariéry prošel řadou telekomunikačních a IT společností. Posledních 10 let se pohybuje v bankovním sektoru, kde vedl řadu rozsáhlých změnových projektů nejen v oblasti informačních technologií, ale také v oblasti lidských zdrojů, změny firemní kultury a podobně. V současné chvíli je jednatelem společnosti sIT Solutions, která je součástí finanční skupiny České Spořitelny a Erste Group.

 

 

Ing. Ondřej Koubek

Už při studiu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava pracoval jako externí redaktor a komentátor Redakce sportu České televize a v této činnosti pokračoval i v následujících dvou letech, kdy působil na již zmiňované univerzitě jako akademický pracovník a učitel odborných předmětů. Poté další dva roky zastával pozici ředitele programové divize v televizi Sport 5. V současné době je manažerem komunikace a digitálního marketingu ve společnosti Scania Czech Republic, s.r.o.

 

Stanislava Odlasová

Má dokončené vzdělání v oboru prodavačka. Celý pracovní život se věnuje obchodu a kontaktu s lidmi, také před časem pracovala v obci Drahelčice ve zdejším obchodě. Vyzkoušela si i podnikatelskou sféru a nyní je manažerkou obchodu. Tato práce ji naplňuje, a proto pomáhá manželovi s provozem v hospodě na hřišti.  

 

Jiří Dvořák

Od útlého věku závodil v bikrosu s vizí přechodu do enduro soutěží. Další směřování bylo jasné, a proto vystudoval dopravní průmyslovou školu v Pelhřimově se zaměřením na silniční dopravu a motorová vozidla. Díky své zálibě v motorismu a zejména lásce k motocyklům začal záhy pracovat ve společnosti A Spirit a.s., která je v ČR oficiálním dovozcem prémiových italských značek skútrů a motocyklů. Zde, díky svým zkušenostem získaným postupně na různých pozicích, pracujei dodnes jako manažer technické podpory.

 

Jitka Humlová

Má bohaté zkušenosti s vedením obce, kde působila 4 volební období, tedy 16 let, ve funkci starostky obce. Za tuto dobu se v obci provedla spousta pozitivních věcí pro život občanů, a to  jak v rámci životního prostředí, tak i v oblasti sportovního vyžití. Své profesní znalosti a zkušenosti by ráda předávala svým spolupracovníkům ve vedení obce.

 

Romana Růžičková

Má vystudovanou Střední školu společného stravování v Klánovicích. Od roku 1992 pracuje v mateřské škole. V Mateřské škole zajišťuje veškeré nepedagogické činnosti a vede agendu administrativy a ekonomického provozu mateřské školy. Její pracovní zkušenosti a znalosti by mohly být využity při zajištění technického a administrativního chodu obecního úřadu.