26.09.2014 11:55

2. setkání s občany

Občanům na tomto setkání byly prezentovány konkrétní záměry, které by bylo možné realizovat v naší obci. Máme jasnou představu o splnitelných cílech, o prioritách a jejich možné realizaci. Věříme, že si rádi prohlédnete naši prezentaci, která je zavěšená v sekci DOKUMENTY. Děkujeme všem za čas a pozornost, kterou nám při prezentacích věnovali. Vážíme si Vaší podpory a zájmu.

—————

Zpět